Ceník

S jednotlivými klienty domlouváme konkrétní ceny individuálně dle rozsahu a náročnosti zpracované agendy.

Ceny účtujeme většinou paušálně za zpracovávané období (měsíc, čtvrtletí, rok), ale je možné domluvit i úhradu služby za položku v účetním deníku nebo za zaúčtovaný doklad + vyhotovení přiznání k daním apod.

Orientační ceny:
(platné od 1.9.2013)

daňová evidence (paušál) od 500,- Kč měsíčně (popř. od 800,-Kč čtvrtletně)
daňová evidence - pravidelné zpracování

15,-Kč za doklad + 250,-Kč přiznání k DPH
(min.500,-Kč měsíčně, popř. 800,-Kč čtvrtletně)
+ ročně 250,-Kč á přehled na SP nebo ZP

přiznání k DPFO + přehledy na SP a ZP  od 500,-Kč (+ 250,-Kč za přehled SP + 250,-Kč za ZP)
přiznání k DPPO + závěrka  od 1500,-Kč do výše 1/12 ročního paušálu 
roční zpracování PÚ + přiznání od 2000,-Kč
podvojné účetnictví - pravidelné zpracování od 1000,-Kč měsíčně (popř. od 1500,-Kč čtvrtletně)
přiznání k silniční dani  250,-Kč/jedno vozidlo + 50,-Kč každé další  
bytová družstva a SVJ od 70,-Kč za bytovou jednotku měsíčně 

zpracování mezd

200,-Kč za 1 zaměstnance měsíčně (HPP,DPČ)

100,-Kč za 1 zam. měsíčně (dohody o provedení práce)

účetní práce a poradenství mimo dohodnutý paušál 300,-Kč/1 hod.
statistický výkaz INTRASTAT 2000,-Kč měsíčně
výkazy nad rámec pravidelného paušálu 250,-Kč/1ks

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.